Hondskruid (Anacamptis pyramidalis)

Het hondskruid is een mooie, zuurstokroze orchidee. Deze plant is vrij snel herkenbaar aan de kleur, maar ook de bouw is typisch en daar heeft de plant zijn Latijnse naam aan te danken: de bloeivorm is (vooral bij jonge planten die in bloei komen) een sterke piramide vorm. Zodra onderaan de eerste bloemen uitgebloeid zijn veranderd dit wel een beetje. De bloemen hebben 3, ongeveer gelijke slippen.

Het hondskruid groeit voornamelijk op vrij droge, kalkhoudende grond en komt daarom in Nederland, zoals zo veel orchideën, voornamelijk voor in de duinen en op de kalkgraslanden van zuid Limburg. In zuid Frankrijk heb ik de orchidee op de grand Causses, grote kalkzandsteen plateau's, massaal zien bloeien, zelfs in de wegbermen. Een prachtig gezicht!

Hondskruid (Anacamptis pyramidalis) Hondskruid (Anacamptis pyramidalis) Hondskruid (Anacamptis pyramidalis)