> > > Gewone tongorchis

Gewone tongorchis (Serapias lingua)

De gewone tongorchis is een klein orchideetje die voornamelijk voorkomt rondom de Middellandse zee. De meeste exemplaren worden niet veel hoger dan 15-20 centimeter, maar af en toe komt een exemplaar boven de 30 centimeter uit. De soort is goed te hekennen aan zijn karakteristieke opbouw en de tongvormige bloemlip, al heeft hij nog een aantal broertjes en zusjes die deze bouw met hem delen. De kleuren varieren van doorgaans vrij bleek paarsig tot intens paars-rood.

Je kunt de tongorchis vinden in verschillende biotopen, van vochtige weilanden tot drogere gronden, het liefst met kalk in de grond. De gewone tongorchis komt het meest verbreid voor van alle tongorchissen en kan daardoor ook wat noordelijker, bijvoorbeeld in de Brenne in midden Frankrijk gevonden worden. De gewone tongorchis bloeit voornamelijk in mei.

Grappig detail is dat insecten de holte in de bloem wel eens gebruiken om te overnachten of te schuilen voor de regen. Op die manier word de tongorchis bestoven.

Gewone tongorchissen in het eerste licht Gewone tongorchis (Serapias lingua) aquarel in tegenlicht met dauw