> > > Bleek bosvogeltje

Bleek bosvogeltje (Cephalanthera damasonium)

Het bleek bosvogeltje is een elegante, vrij forse plant die groeit op kalkrijke bosbodem. De plant kan 30 tot 60 centimeter hoog worden en bloeit in mei en begin juni met meerdere bleek-witte klokjes. Doorgaans gaan de bloemen niet of nauwelijks open. Je vind het bleek bosvogeltje in beschaduwde omgeving op kalkrijke ondergrond. De brede bladeren maken het onderscheid met het wit bosvogeltje mogelijk, die doorgaans ook iets wijder geopende bloemen heeft.

In Nederland is het bleek bosvogeltje uiterst zeldzaam en komt alleen op enkele locaties in zuid Limburg voor. Op Europese schaal is de soort minder zeldzaam en komt hij op verschillende locaties in bijvoorbeeld de Eifel voor en ook België kent enkele populaties met soms grotere aantallen planten.

Bleek bosvogeltje (Cephalanthera damasonium) in zuid Limburg Close-up van het Bleek bosvogeltje (Cephalanthera damasonium) in zuid Limburg Klein exemplaar van het Bleek bosvogeltje (Cephalanthera damasonium) met 1 bloem