> > > Grote keverorchis

Grote keverorchis (Neottia ovata)

De grote keverorchis is een onopvallende orchidee. De kleine bloemen en groene kleur vormen een combinatie die vooral tussen grassen bijna niet opvalt. Pas als je ze van dicht bij bekijkt zie je dat het toch echt om een orchidee met zijn typische bloemvorm gaat.

De grote keverorchis groeit op grazige plekken, vaak in de buurt van loofbos, bijvoorbeeld op open plekken en langs bospaden. Maar ook in blauwgraslanden en kalkgraslanden kun je de soort aantreffen, vaak op plekken met kalkrijke grond. Echt zeldzaam is de plant niet, hij komt in bijna heel Europa en tot in midden Azië voor. In Nederland komt hij verspreid over het land voor, maar in de duinen en zuid Limburg groeien soms grote aantallen van deze plant.

Groete keverochissen in bloei