> > > Venwitsnuitlibel

Venwitsnuitlibel (Leucorrhinia dubia)

Uiterlijk: De venwitsnuitlibel is de kleinste witsnuitlibel, die ook de kleinste vlekken heeft op het achterlijf. Verse mannetjes zijn meestal wel goed te onderscheiden van de noordse witsnuit omdat ze op s2 en s3 een iets andere tekening hebben, maar vooral bij oude exemplaren is soms het onderscheid vervelend lastig te maken.

Voorkomen: De soort is vrij algemeen in hoogveengebieden, maar komt in Nederland wel duidelijk minder voor dan de noordse witsnuitlibel, die massaal kan vliegen in hoogveengebieden. In noord Europa is de venwitsnuit juist weer de meer voorkomende soort.

Vliegtijd: De soort vliegt van eind april tot eind augustus.

Man

Venwitsnuit in tegenlicht Uitsluipende venwitsnuit Vers mannetje venwitsnuit