> > > Geelvlek heidelibel

Geelvlek heidelibel (Sympetrum flaveolum)

Uiterlijk: De geelvlekheidelibel heeft een bijpassende naam, want zowel mannetje als vrouwtje heeft een grote gele vlek op de vleugelbasis. Andere heidelibellen kunnen ook weleens een klein beetje geel op de vleugelbasis hebben, maar dan wel aanzienlijk minder dan bij de geelvlekheidelibel. De mannetjes zijn rood gekleurd, vrouwtjes bruingeel met een witgrijzige buik.

Voorkomen: Deze soort is een invasiesoort die in sommige jaren massaal voorkomt en de jaren daarna steeds zeldzamer word. De soort komt voor in allerlei stilstaand water.

Vliegtijd: De dieren die uit oost Europa deze kant op zwerven zijn van juli tot september te zien, de libellen die hier uitsluipen vooral in juni en juli.

Man

Geelvlek heidelibel (Sympetrum flaveolum) man

Vrouw

Geelvlek heidelibel (Sympetrum flaveolum) vrouw Geelvlekheidelibel