Viervlek (Libellula quadrimaculata)

Uiterlijk: De viervlek is herkenbaar aan de 4 vlekken die op de knoop van de vleugel (Halverwege de bovenrand) zitten. Dit zijn dus niet de donkere pterostigma's aan de vleugelpunten, die heeft iedere libel. De soort is eigenlijk niet te verwarren met andere soorten als je hier op let. Bij de viervlek zijn mannetjes en vrouwtjes alleen te onderscheiden op basis van de aanhangselen, verder zijn ze identiek.

Naast de "gewone" viervlek heb je een variatie in tekening met als toevoeging praenubila; deze vorm heeft uitgebreide donkere vlekken over de vleugeltop heeft lopen. Naast de onderstaande foto's heb ik ook een uitsluipserie gefotografeerd.

Voorkomen: Zeer algemene soort van allerlei types stilstaand water. Bij voorkeur zuur water, zoals vennen en hoogveengebieden.

Vliegtijd: Mei tot augustus.

Viervlek (Libellula quadrimaculata) abstractie Bedauwde Viervlek (Libellula quadrimaculata) Bedauwde Viervlek (Libellula quadrimaculata) Viervlek (Libellula quadrimaculata) close-up Viervlek (Libellula quadrimaculata) in zuring Viervlek (Libellula quadrimaculata) Viervlek (Libellula quadrimaculata) close-up Viervlek (Libellula quadrimaculata) in de vroege ochtend