> > > Zuidelijke oeverlibel

Zuidelijke oeverlibel (Orthetrum brunneum)

Uiterlijk: De mannetjes van de zuidelijke oeverlibel zijn prachtig blauw. Niet alleen het achterlijf, maar ook het borststuk is blauw berijpt en ook de ogen zijn blauw. Alles bij elkaar dus een prachtig beestje die net iets kleiner is dan de gewone oeverlibel. Een gemakkelijk onderscheid met de gewone oeverlibel is dat de zuidelijke oeverlibel geel-bruine pterostigma's heeft. Het verschil met de beekoeverlibel is vaak een stuk lastiger, omdat die ook gele pterostigma's hebben. Het is een van de weinige soorten waarbij je naar de vleugeladering moet kijken om zeker te weten welke van de 2 soorten je voor je hebt.

Voorkomen: De zuidelijke oeverlibel is een erg zeldzame soort in Nederland die eigenlijk alleen in het zuidelijke deel van het land voorkomt. Ze zijn vooral te vinden bij ondiepe plassen waarvan het water snel opwarmt. Logischerwijs is de soort in zuid Europa een stuk algemener.

Vliegtijd: Mei tot half september.

Man

Zuidelijke oeverlibel (Orthetrum brunneum) mannetje Zuidelijke oeverlibel (Orthetrum brunneum) man