> > > Kempense heidelibel

Kempense heidelibel (Sympetrum depressiusculum)

Uiterlijk: Ongetwijfeld een van de mooiste heidelibellen: de mannetjes zijn prachtig diep rood gekleurd dat overloopt naar oranje. De vrouwtjes zijn oranje overlopend in geel. Je kunt de soort goed herkennen aan de druppelvormige vlekjes op de zijkant van het achterlijf.

Voorkomen: Zeer zeldzame soort die in Nederland tot 2012 alleen op enkele locaties in het zuiden van Noord-Brabant gevonden kan worden. Ze zijn jaren lang alleen gezien bij De Plateaux (onder Valkenswaard) en de Ringselvennen bij Budel-Dorpplein. Op deze plekken lijken de aantallen vrij drastisch achteruit te hollen waardoor het onzeker leek of de soort in Nederland te vinden bleef.

Maar in 2012 werd er totaal onverwachts een gezien bij Zwolle en in 2013 is er een spectaculaire nieuwe populatie in de Weerribben ontdekt. Een totaal onverwachts habitat omdat de soort bekend staat om zijn voorkeur voor fluctuerend waterpeil. Ze komen namelijk vooral in de alpen en in visvijvers voor waar er zomers water staat, maar het in de winter droog valt. De hoop is dat deze nieuwe locatie levensvatbaar blijkt.

Vliegtijd: Voornamelijk in augustus.

Man

Kempense heidelibel (Sympetrum depressiusculum) Kempense heidelibel (Sympetrum depressiusculum) Kempense heidelibel (Sympetrum depressiusculum)

Vrouw

Kempense heidelibel (Sympetrum depressiusculum)