> > > Sierlijke witsnuitlibel

Sierlijke witsnuitlibel (Leucorrhinia caudalis)

Uiterlijk: De sierlijke witsnuit is een elegante, kleine libel die goed te herkennen is. De combinatie van witte pterostigma's en witte achterlijfsaanhangselen doen nog denken aan de oostelijke witsnuit, maar het knotsvormige achterlijf maakt de mannetjes onmiskenbaar.

Voorkomen: Tot voor kort was de sierlijke witsnuitlibel uitgestorven in Nederland. De ontdekking van een populatie was groot nieuws in 2011. Het jaar daarvoor werd een enkele uitsluiper gevonden in de weerribben. Mijn eerste waarnemingen zijn in 2012 toen ook een serieuze populatie in de Wieden werd ontdekt.

Vliegtijd: Half mei tot eind juli, met de piek in juni.

Man

Sierlijke witsnuitlibel (Leucorrhinia caudalis) mannetje op een plompeblad Vers uitgeslopen mannetje sierlijke witsnuit

Vrouw

Vrouwtje sierlijke witsnuit