Platbuik (Libellula depressa)

Uiterlijk: De platbuik is een duidelijk herkenbare soort vanwege zijn kleuren en de brede vorm van het achterlijf. De man heeft een mooie blauwe kleur met gele schubjes aan de zijkant van het lijf. De vrouw oranje kleurig met dezelfde gele schubjes.

Voorkomen: Algemene soort die zich vooral in stilstaand, ondiep water bevind. De platbuik is ook een pioniersoort in nieuw ontstane plassen.

Vliegtijd: Mei tot augustus.

Man

Platbuik (Libellula depressa) man

Vrouw

Bedauwd vrouwtje Platbuik (Libellula depressa)