> > > Zuidelijke heidelibel

Zuidelijke heidelibel (Sympetrum meridionale)

Uiterlijk: De zuidelijke heidelibel is te onderscheiden van andere heidelibellen doordat de soort nauwelijks tekening heeft op de zijkant van het borststuk. De vrouwtjes zijn zoals bij veel heidelibellen geel, de mannetjes rood. De poten hebben opvallend veel geel ten opzichte van bijvoorbeeld de bruinrode en steenrode heidelibel.

Voorkomen: In Nederland is de soort erg zeldzaam, hoe verder je naar het zuiden gaat, hoe algemener hij is.

Vliegtijd: Juni tot september.

Man

Zuidelijke heidelibel (Sympetrum meridionale) uitgekleurde man

Vrouw

Zuidelijke heidelibel (Sympetrum meridionale)