> > > Noordse witsnuitlibel

Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda)

Uiterlijk: Jonge mannetjes hebben gele vlekken en lijken daarmee op vrouwtjes. Uitgekleurde mannetjes lijken met hun zwarte lijf en rode vlekken veel op de venwitsnuitlibel, maar de eerste vlek op het achterlichaam is bij de venwitsnuit een stuk kleiner of soms zelfs helemaal niet aanwezig. Verder is het pterostigma van de noordse witsnuit vaak rood of roodbruin in plaats van zwart.

Vrouwtjes lijken redelijk veel op de gevlekte witsnuit vrouwtjes, maar de vlekken zijn meestal toch net iets bescheidener.

Voorkomen: Algemene soort van vennen en hoogveengebieden.

Vliegtijd: Vroege soort die je al begin april tegen kan komen. De soort vliegt tot eind juli.

Man

Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda) Noordse witsnuit mannetje

Vrouw

Noordse witsnuit vrouwtje