> > > Veenbesparelmoervlinder

Veenbesparelmoervlinder (Boloria aquilonaris)

Uiterlijk: De veenbesparelmoervlinder lijkt sterk op de bergparelmoervlinder en herdersparelmoervlinder, maar komt alleen voor in veengebieden waar veenbes groeit en is daardoor makkelijk te onderscheiden.

Voorkomen: De veenbesparelmoervlinder is een zeldzame soort die in Nederland bijna uitgestorven is. Ze komen voor in specifieke vennen met hoogveenvorming waar de waardplant groeit en het liefst in de beschutting van bomen. De soort kan in de Eifel ook gevonden worden.

Waardplant: De veenbesparelmoervlinder is, evenals het veenbesblauwtje afhankelijk van kleine veenbes als zijn waardplant.

Vliegtijd: Juni

Veenbesparelmoervlinder (Boloria aquilonaris) Veenbesparelmoervlinder (Boloria aquilonaris)