> > > Purperstreepparelmoervlinder

Purperstreepparelmoervlinder (Brenthis ino)

Uiterlijk: De purperstreepparelmoervlinder dankt zijn naam aan de paarsige streep die je kunt zien op de onderzijde van de verse exemplaren. Bij oudere dieren is de streep niet altijd duidelijk. De basiskleur van de vleugels is een lichtgeel, zonder de gebruikelijke witte vlekken.

Voorkomen: In Nederland is de soort uitgestorven, maar verspreid over Europa is het een algemene soort. Je kunt ze vinden op vochtige terreinen, het liefst beschut aan bosranden.

Waardplant: Moerasspirea.

Vliegtijd: Juni en juli.

Purperstreepparelmoervlinder (Brenthis ino) Purperstreepparelmoervlinder (Brenthis ino)