Grote vos (Nymphalis polychloros)

Uiterlijk: De grote vos doet zijn naam aan en is duidelijk een slag groter dan zijn kleine broertje, de kleine vos. Verder is hij te onderscheiden doordat hij de witte vlekken op de punt van de bovenvleugel van de kleine vos mist en een extra zwarte stip heeft.

Voorkomen: In Nederland is de grote vos een uiterst zeldzame vlinder en heb ik hem ook nog nooit gevonden. In zuid Europa is de soort algemener.

Waardplant: Voornamelijk iep, maar ook wilgen- en prunussoorten worden gebruikt.

Vliegtijd: Half juni tot begin september.

Grote vos (Nymphalis polychloros)