> > > Steppeparelmoervlinder

Steppeparelmoervlinder (Melitaea aurelia)

Uiterlijk: De steppeparelmoervlinder is een prachtig vlindertje die tot de zelfde groep als de bosparelmoervlinder behoort. Een mooie soort, maar puur op uiterlijk ontzettend lastig van nauwe verwanten, zoals de westelijke en oostelijke parelmoervlinder te onderscheiden. Het onderscheid met de bosparelmoervlinder is dat de bosparelmoervlinder zwarte neusharen (palpen) heeft, de steppeparelmoervlinder heeft een lichte, oranje-gele neus. Andere soorten zoals de westelijke en oostelijke parelmoervlinder zijn op basis van locatie soms uit te sluiten. Mijn foto's zijn genomen in de Eifel en hier komen deze soorten niet voor.

Voorkomen: De steppeparelmoervlinder is een relatief algemene soort van centraal en oost Europa. Van oost Frankrijk tot aan oost Europa komt hij voor, voornamelijk op droge, schrale graslanden met af en toe een struik of boom. In het middellandse zee gebied en Noord Scandinavië ontbreekt de soort. De voorkeur voor schrale graslanden maakt het ook waarschijnlijk om deze soort te herkennen, aangezien bosparelmoervlinders doorgaans toch een bosrijk habitat hebben en niet op kalkgraslanden vliegen. Wel kun je ook de steppeparelmoervlinder op heideterreinen en zelfs in veenachtige gebieden vinden, waar ook de bosparelmoervlinder rond kan vliegen.

Waardplant: Smalle weegbree.

Vliegtijd: Voornamelijk in de maanden juni en juli, in 1 generatie.

Steppeparelmoervlinder (Melitaea aurelia) Steppeparelmoervlinder (Melitaea aurelia) Steppeparelmoervlinder (Melitaea aurelia)