> > > Kleine weerschijnvlinder

Kleine weerschijnvlinder (Apatura ilia)

Uiterlijk: Met 6 tot 7 centimeter spanwijdte is de kleine weerschijnvlinder niet bepaald klein. Toch zie je de soort niet bepaald vaak omdat ze veelal hoog in de bomen leven. Het mannetje heeft oranje-zwart getekende vleugels met een prachtige blauwe glans erover. Het vrouwtje is oranjebruin.

Voorkomen: In Nederland komt de kleine weerschijnvlinder eigenlijk niet voor, op af en toe een zwerver na wordt de soort niet waargenomen. In de Eifel zijn wel populaties van deze soort, bijvoorbeeld langs de Moezel. De soort wordt vooral gevonden in rivierdalen en altijd in de buurt van bomen waar ze zich meestal in ophouden. Doorgaans op voedselrijke bodem.

Waardplant: Verschillende wilgensoorten, zoals schietwilg en boswilg.

Vliegtijd: Eind juni tot eind juli.

Vrouw

Vrouwtje Kleine weerschijnvlinder (Apatura ilia)