> > > Gehakkelde aurelia

Gehakkelde aurelia (Polygonia c-album)

Uiterlijk: De bijzondere vleugelvorm van de gehakkelde aurelia maakt de soort onmiskenbaar in Nederland. In zuid Europa heb je nog de zuidelijke aurelia die veel op onze soort lijkt. Aan de onderkant van de vleugel heeft de gehakkelde aurelia een wit vlekje in de vorm van een 'c', deze is hoekiger bij de zuidelijke aurelia

Voorkomen: In Nederland is deze vlinder algemene te vinden bij open plekken in het bos, in parken en langs bosranden. Ze drinken vaak nectar van braamstruiken.

Waardplant: Voornamelijk grote brandnetel, maar ook iep en wilg.

Vliegtijd: Maart tot oktober.

Gehakkelde aurelia (Polygonia c-album)