> > > Kleine parelmoervlinder

Kleine parelmoervlinder (Issoria lathonia)

Uiterlijk: De kleine parelmoer vind ik een van de mooiste parelmoervlinders als je de onderkant bekijkt. Wanneer ze de vleugels hebben dicht gevouwen zie je de prachtige witte vlekken op de onderzijde van de vleugels. Zowel deze witte vlekken als ook het stippen en strepen patroon op de bovenkant van de vleugels is goed herkenbaar.

Voorkomen: De soort komt in Nederland bijna alleen maar langs de kust voor. In Europa is hij redelijk algemeen. Kleine parelmoervlinders hebben een voorkeur voor droge, bloemrijke velden.

Waardplant: Verschillende soorten viooltje, in Nederland langs de kust vooral duinviooltje, en in het binnenland akkerviooltje en driekleurig viooltje.

Vliegtijd: Van mei tot september met in juli en augustus de grootste aantallen.

Kleine parelmoervlinder (Issoria lathonia) Kleine parelmoervlinder (Issoria lathonia) - bovenkant van de vleugels