> > > Oostelijke parelmoervlinder

Oostelijke parelmoervlinder (Melitaea britomartis)

Uiterlijk: De oostelijke parelmoervlinder hoort bij een aantal soorten die lastig uit elkaar te houden zijn. Hij lijkt erg veel op de woudparelmoervlinder en steppenparelmoervlinder van de onderkant, maar van de bovenkant is er wel onderscheid te maken. Ook het verspreidingsgebied kan identificatie makkelijker maken.

Voorkomen: Oost Europese soort die vrij zeldzaam is en ook achteruit gaat. De soort is te vinden op droge, bloemrijke graslanden.

Waardplant: Smalle weegbree, Brede ereprijs en kleine ratelaar.

Vliegtijd: Juni en juli.

Oostelijke parelmoervlinder (Melitaea britomartis) in het vroege ochtendlicht