Veenbesblauwtje (Plebejus optilete)

Uiterlijk: De soort is niet te verwarren met andere soorten: aan de onderkant van de ondervleugel zijn een aantal oranje vlekjes, met daarnaast zwarte vlekken waar blauwe schubjes in zitten.

Voorkomen: Het veenbesblauwtje is een zeer zeldzaam blauwtje. Ze leven alleen in trilvenen die ingesloten liggen tussen bomen. Daarnaast moet de waardplant aanwezig zijn en zijn ze ook afhankelijk van de aanwezigheid van bloeiende dopheide voor de nectar. Vanwege deze specifieke eisen komt de soort slechts op een paar plekken in Drenthe en Groningen voor.

Waardplant: Het veenbesblauwtje is, evenals de veenbesparelmoervlinder afhankelijk van kleine veenbes als zijn waardplant.

Vliegtijd: De soort heeft een erg korte vliegtijd en kan het beste worden gevonden in de tweede helft van juni.

Veenbesblauwtje (Plebejus optilete) op dopheide in tegenlicht Veenbesblauwtje (Plebejus optilete) op dopheide