Grote vuurvlinder (Lycaena dispar)

Uiterlijk: De grote vuurvlinder doet zijn naam eer aan: een prachtig, grote vlinder waarbij de mannetjes helder oranje-rood zijn van boven. Een ware schoonheid van formaat! De vrouwtjes hebben naast oranje ook bruine vlekken op de bovenvleugel. Van onderen is de soort grijsblauw met een oranje band, maar de bovenvleugels zijn ook van onderen oranje. Dankzij het formaat, maar vooral het specifieke habitat is de soort niet echt te verwarren met soortgenoten. Al lijkt het mannetje van boven wel iets op de rode vuurvlinder. De rode vuurvlinder heeft alleen wat paarsige glans in het oranje, is kleiner en heeft een heel ander habitat.

Voorkomen: De grote vuurvlinder is in Nederland een ontzettend zeldzame vlinder. Ons land (en de Weerribben en Wieden in het bijzonder) is ook de enige plek waar de ondersoort Batava voorkomt. Dit komt doordat de vlinder heel kritisch is op zijn habitat: goede waterkwaliteit laagveengebieden en moerassen met mooie verlandingsvegetaties waarin de waardplant groeit. Ook moeten er nectarrijke planten zoals grote kattenstaart groeien. De soort komt verdeeld over Europa voor, maar bijna altijd schaars en moeilijk te vinden. In oost Europa komt de soort soms wat algemener voor.

Waardplant: Waterzuring is de enige plant waarop de rupsen van de grote vuurvlinder voorkomen.

Vliegtijd: De soort vliegt voornamelijk in juli.

Grote vuurvlinder (Lycaena dispar) mannetje warmt op in de zon Grote vuurvlinder (Lycaena dispar) Grote vuurvlinder (Lycaena dispar) Grote vuurvlinder (Lycaena dispar) Grote vuurvlinder (Lycaena dispar) in zijn natuurlijke habitat