Pimpernelblauwtje (Phengaris teleius)

Uiterlijk: Het pimpernelblauwtje is een groot blauwtje dat van onderen sterk op het gentiaanblauwtje lijkt. Niet alleen qua uiterlijk, maar ook qua leefwijze komen de twee soorten overeen. Het grote verschil is de waardplant: het gentiaanblauwtje gebruikt hiervoor klokjesgentiaan, het pimpernelblauwtje grote pimpernel.

Voorkomen: Zeer zeldzame soort doordat zowel de aanwezigheid van grote pimpernel als voedselplant als de aanwezigheid van mierennesten cruciaal zijn voor de soort. De rups overwinterd namelijk in een mierennest. In Nederland is er slecht één vindplaats in Brabant.

Vliegtijd: Eind juni tot half augustus.

Pimpernelblauwtje (Phengaris teleius) op grote pimpernel