Bloemenblauwtje (Glaucopsyche alexis)

Uiterlijk: Het bloemenblauwtje is (wanneer je de onderkant van de vleugels kunt bekijken) een onmiskenbare schoonheid die gemakkelijk is te onderscheiden van andere blauwtjes. De soort heeft een grijze basiskleur met prachtige blauwe bestuiving aan de basis van de achtervleugels en een kenmerkende rij dikke stippen bij de punt van de voorvleugels. Van boven is het een stuk lastiger en lijkt de soort op vele andere blauwtjes, zoals het algemene icarusblauwtje.

Voorkomen: Het bloemenblauwtje komt redelijk weid verspreid over Euyropa voor: van zuid Scandinavië tot en meet zuid Europa. De soort heeft een voorkeur voor droge, bloemrijke weiden, maar is niet overal even kritisch op zijn habitat en kan ook op allerlei grazige, bloemrijke plekken gevonden worden. De soort komt in Nederland niet voor en is in België bedreigd. In zuid Europa komt de soort wat algemener voor.

Waardplant: Verschillende klaversoorten.

Vliegtijd: April tot juli met de piek in mei.

Bloemenblauwtje (Glaucopsyche alexis)