Zuidelijk staartblauwtje (Cupido alcetas)

Uiterlijk: Het zuidelijk staartblauwtje is een vrij kleine blauwtjessoort met een onopvallend staartje. De onderkant van de vleugels is grijs met wat zwarte vlekjes. van boen is het mannetje blauw gekleurd, het vrouwtje bruin. Het verschil met het staartblauwtje is dat die duidelijk oranje vlekken heeft aan de basis van het staartje, het zuidelijk staartblauwtje mist het oranje volledig.

Voorkomen: Het zuidelijk staartblauwtje is een vrij algemene soort van zuid en oost Europa. Hij komt het meeste in Spanje, Italië en de Balkan voor, maar ook in zuid Frankrijk. Het biotoop is vrij divers: van bosranden en open plekken in het bos tot ruigtes langs rivieren.

Waardplant: De belangrijkste waardplant is bont kroonkruid, maar ook andere soorten van de vlinderbloemenfamilie worden gebruikt.

Vliegtijd: Het zuidelijk staartblauwtje vliegt lang: van april tot september.

Man

Zuidelijk staartblauwtje (Cupido alcetas)