Bruin blauwtje (Aricia agestis)

Uiterlijk: Van de onderkant lijkt het bruine blauwtje erg veel op het icarusblauwtje, maar de stippen aan de voorrand van de voorvleugel zijn anders. Bij het bruine blauwtje zie je 1 stip en een stukje verderop 2 stippen bij elkaar, bij het icarusblauwtje zijn deze drie stippen beter verdeeld over de vleugel. Bij mannetjes is het verschil makkelijk te zien van boven: mannetjes bruin blauwtje zijn bruin, mannetjes icarus helderblauw.

Voorkomen: Vrij schaarse standvlinder die in Nederland voornamelijk nog in de duinen word gevonden vanwege zijn voorkeur voor schraal, zanderig terrein. In het buitenland komt de soort ook op kalkhoudende schrale ondergrond voor waardoor de soort bijvoorbeeld in zuid Frankrijk algemeen is.

Vliegtijd: Mei tot september in twee of drie generaties. De nazomer generatie die rondom augustus vliegt is het grootste.

Waardplant: Voornamelijk kleine ooievaarsbek en gewone reigersbek.

Bruin blauwtje (Aricia agestis) Slapend Bruin blauwtje (Aricia agestis) Bruin blauwtje (Aricia agestis) in drinkgemeenschap Bruin blauwtje (Aricia agestis) Bruin blauwtje (Aricia agestis)