> > > Bloedrode heidelibel

Bloedrode heidelibel (Sympetrum sanguineum)

Uiterlijk: De uitgekleurde mannetjes van de bloedrode heidelibel kunnen prachtig helder rood zijn, maar als ze nog jong zijn zijn ze geel. De soort is het gemakkelijkst te onderscheiden van de bruinrode en steenrode heidelibel door de volledig zwarte poten. Er zijn meer soorten met volledig zwarte poten zoals de bandheidelibel en de kempense heidelibel, maar die zijn weer op basis van (vleugel) tekening te herkennen.

Voorkomen: Algemene soort van voedselrijk, stilstaand water.

Vliegtijd: Juni tot oktober.

Man

Bloedrode heidelibel (Sympetrum sanguineum) Bloedrode heidelibel (Sympetrum sanguineum) onder de dauw