> > > Zuidelijke glazenmaker

Zuidelijke glazenmaker (Aeshna affinis)

Uiterlijk: De zuidelijke glazenmaker is een bescheiden glazenmaker die qua formaat en gedrag het meeste overeen komt met de paardenbijter. Qua kleur zijn deze twee broertjes wel goed uit elkaar te houden: het mannetje van de zuidelijke glazenmaker heeft helder, lichtblauwe ogen terwijl de paardenbijter meer bruin in zijn ogen heeft. Ook het achterlijf van de mannetjes zuidelijke glazenmaker is lichter, helderder blauw dan dat van het mannetje paardenbijter. Maar het meest verschillend is nog de zijkant van het borststuk: de paardenbijter heeft een bruin borststuk met twee geel-blauwe banden er overheen. De zuidelijke glazenmaker heeft een prachtig geel-blauwe tekening op het borststuk met slechts dunne zwarte lijnen over de naden. Je zou het mannetje zuidelijke glazenmaker prima kunnen bestempelen als de lichtere, kleurrijkere tegenhanger van de paardenbijter. Ook het vrouwtje van de zuidelijke glazenmaker is lichter getekend dan de paardenbijter dames: vooral de zijkant van het borststuk en grote delen van de buik zijn volledig geel getekend, terwijl het vrouwtje paardenbijter doorgaans een grijzige, paarsige basiskleur heeft met veel bruine tekening.

Voorkomen: De zuidelijke glazenmaker wordt ieder jaar wel op een paar plekken in Nederland gezien, maar is toch erg zeldzaam. Voortplanting wordt maar heel sporadisch bewezen en doorgaans blijven de waarnemingen beperkt tot territoriale mannetjes. Het gaat hier meestal om trekkers die in de nazomer naar het noorden komen. In het zuiden van Europa is de soort algemener, maar worden er ook niet vaak grote aantallen gezien.

Habitat: De zuidelijke glazenmaker heeft qua habitat dezelfde voorkeur als de zwervende pantserjuffer: droogvallende poelen waarin logischerwijs geen vis aanwezig is en ook weinig andere libellensoorten geven de zuidelijke glazenmaker het rijk alleen.

Vliegtijd: In Nederland worden de meeste waarnemingen gedaan in de nazomer: van juli tot november met in augustus de grootste aantallen.

Man

Mannetje Zuidelijke glazenmaker (Aeshna affinis) in vlucht Mannetje Zuidelijke glazenmaker (Aeshna affinis)