Schemerlibel (Boyeria irene)

Uiterlijk: De schemerlibel hoort bij een apart genus binnen de glazenmakers en is dan ook gemakkelijk te onderscheiden van de andere soorten door zijn fletse, geelbruine kleuren en unieke tekening. De soort lijkt nog het meeste op de vroege glazenmaker, maar die heeft een hele andere tekening op zijn achterlijf.

Voorkomen: In Nederland komt de schemerlibel niet voor, maar in zuidwest Europa komt de soort vrij veel voor, al is het verspreidingsgebied wel vrij beperkt tot Spanje, een deel van Frankrijk en west Italië. De soort is qua habitat keuze ook uniek binnen de glazenmaker familie vanwege zijn voorkeur voor stromende, beschaduwde beken.

Vliegtijd: Volgens de boekjes van eind juni tot eind september, maar ik heb mijn eerste exemplaren half juni al gezien.

Schemerlibel (Boyeria irene) Schemerlibel (Boyeria irene)