Paardenbijter (Aeshna mixta)

Uiterlijk: De paardenbijter is een vrij kleine glazenmaker die in het veld het gemakkelijkste te herkennen is aan zijn kleine formaat. Op het formaat na lijkt hij vrij veel op de noordse glazenmaker en de venglazenmaker maar is te onderscheiden door de bredere gele banden op de zijkant van het borststuk. Daarnaast hebben ze als je ze op de rug bekijkt een gele spijker bovenaan het achterlijf die kenmerkend is. De blauwe glazenmaker heeft deze spijker ook, maar die heeft veel grotere schouderstrepen. Het mannetje heeft een blauw achterlijf, het vrouwtje voornamelijk bruin met kleine lichtblauwe of gelige vlekken.

Voorkomen: Algemene soort van stilstaand water die het meeste voorkomt bij poelen met een rijke vegetatie van waterplanten. Paardenbijters zijn bijzonder in de zin dat het de enige glazenmaker is die in grote aantallen bij elkaar voor kunnen komen.

Vliegtijd: Juli tot november met in augustus en september de grootste aantallen.

Man

Paardenbijter (Aeshna mixta) man onder de dauw Paardenbijter (Aeshna mixta) man in met heide Paardenbijter (Aeshna mixta)

Uitsluipend

Uitsluipende Paardenbijter (Aeshna mixta)

In vlucht

Paardenbijter (Aeshna mixta) in vlucht