> > > Noordse glazenmaker

Noordse glazenmaker (Aeshna subarctica)

Uiterlijk: De noordse glazenmaker is best lastig te onderscheiden van de venglazenmaker. Het gemakkelijkste kenmerk vind ik de schouderstreep: die is recht bij de venglazenmaker en lijkt een beetje op een hamer bij de noordse glazenmaker. Verder heeft de noordse glazenmaker een bruine in plaats van een gele voorrandader en een iets ander patroon op het borststuk en achterlijf.

Voorkomen: De noordse glazenmaker is een specialist die alleen in vennen met veel veenmos voorkomt. De larven leven in het veenmos en hebben op die plek weinig concurrentie. Ze komen vooral in koudere gebieden voor: in Scandinavië zijn ze algemeen en ook hoger in de bergen komen ze voor. In Nederland is de soort erg zeldzaam en vooral in Drenthe en Friesland te vinden. Omdat de noordse glazenmaker in koudere gebieden voorkomt zijn ze in de ochtend soms te vinden terwijl ze aan het opwarmen zijn in de zon. Ze hebben daarbij een duidelijke voorkeur voor dode bomen of andere lichte oppervlakken zoals een berkenstam.

Vliegtijd: Van juli tot oktober met eind augustus en begin september de meeste waarnemingen.

Man

Mannetje Noordse glazenmaker (Aeshna subarctica) op een dode boom Mannetje Noordse glazenmaker (Aeshna subarctica) op een dode boom Mannetje Noordse glazenmaker (Aeshna subarctica) op een dode boom