> > Glazenmakers

Glazenmakers (Aeshnidae)

De familie van de glazenmakers is een familie van vrij grote libellen. Alleen de bronlibellen zijn van vergelijkbaar formaat, maar hun geel-zwart gestreepte patroon komt in Nederland bij glazenmakers niet voor. Naast hun grote formaat zijn ze doorgaans herkenbaar aan hun bouw, het zwart-geblokte patroon op het achterlijf en de heldere kleuren (Veelal blauw, groen of geel).

In Nederland kent deze familie drie geslachten: de grootste is de familie van de glazenmakers (Aeshna), daarnaast heb je de keizerlibellen (Anax). Keizerlibellen hebben minder tekening op het borststuk en bij larven is de vorm van de ogen anders. Als laatste heb je nog de glassnijder (Brachytron). Buiten Nederland komen hier nog de schemerlibellen en de schaduwlibellen bij die, in tegenstelling tot hun familieleden, stromend water als habitat hebben.