Venglazenmaker (Aeshna juncea)

Uiterlijk: De venglazenmaker lijkt wel wat op de paardenbijter met zijn blauwe getekende lijf en geel en bruin getekende borststuk, maar is een stuk groter en de strepen op het borststuk zijn smaller. Het onderscheiden van de ongeveer even grote noordse glazenmaker is lastiger. De schouderstreep van de venglazenmaker is recht in tegenstelling tot de hamervormige schouderstreep van de noordse glazenmaker. Wanneer je de venglazenmaker goed kan bekijken zal je bij nauwkeurig bestuderen ook zien dat de tekening op het borststuk en het achterlijf net even anders is. Als laatste is de venglazenmaker wat helderder blauw op het achterlijf.

Voorkomen: In Nederland is de venglazenmaker vrij zeldzaam, maar ze kunnen bij zure vennen en hoogveen toch in redelijke aantallen vliegen. In de Alpen en Scandinavië is de soort algemeen.

Vliegtijd: Juli tot oktober met de grootste aantallen in september.

Man

Mannetje Venglazenmaker (Aeshna juncea) Mannetje Venglazenmaker (Aeshna juncea) in bloeiende heide

Vrouw

Vrouwtje Venglazenmaker (Aeshna juncea)