Holwortel (Corydalis cava)

De holwortel is een voorjaarsbloeier en valt in Nederland onder de stinzenplanten: een groep planten die van oorsprong niet in Nederland voorkomt, maar die vanwege hun aantrekkelijke uiterlijk in het verleden aangeplant zijn in parken en op landgoederen. De stinzenplanten zijn al lange tijd geleden aangeplant en inmiddels verwilderd. Andere bekende stinzenplanten zijn sneeuwklokje, krokus en de bosanemoon.

Holwortel bloeit vroeg: vaak staan ze in maart al volop in bloei, als het zonlicht de bosbodem nog vrij kan berijken. Holwortel produceert veel nectar en word dan ook druk bezocht door hommels in het voorjaar. De holwortel heeft nog een sterk gelijkend broertje, die net iets fijner gebouwd is: de voorjaars- of vingerhelmbloem.

Holwortel (Corydalis cava) met bezoekende hommel Hommel in Holwortel (Corydalis cava) veld Holwortel (Corydalis cava) bokeh Holwortel (Corydalis cava) bokeh patronen Holwortel (Corydalis cava) en bokeh