> > > Zuidelijk dambordje

Zuidelijk dambordje (Melanargia russiae)

Uiterlijk: Het zuidelijk dambordje is aan de onderkant vrij eenvoudig te onderscheiden van het 'gewone' dambordje. De getekende band die over de vleugel loopt (degene zonder de ogen er in) veranderd altijd in een streepje in de 3e cel. Dit schuine streepje mist bij het zuidelijk dambordje.

Voorkomen: Het zuidelijk dambordje is een soort van grazige biotopen in het zuiden van Europa, voornamelijk Spanje, Italiëen de Balkan. De soort is vrij zeldzaam in zuid Frankrijk. Het habitat is vrij variabel, van kalkhoudende tot zure grond, langs bossages of op schrale kalkgraslanden. Het liefst wel plekken waar paarse bloemen bloeien, zoals distels of knoopkruid.

Waardplant: Verschillende grassensoorten uit de kortsteel en beemdgrassen familie.

Vliegtijd: Juni tot augustus.

Zuidelijk dambordje (Melanargia russiae) op beemdkroon