> > > Voorjaarserebia

Voorjaarserebia (Erebia medusa)

Uiterlijk: De voorjaarserebia is een donkere vlinder uit de familie van de zandogen. Het grootste gedeelte van de vleugels is heel donkerbruin, zowel van de boven- als van de onderkant. Een mooi randje oranjebruine ogen en vlekken maken de vlinder af.

Voorkomen:In Nederland komt de voorjaarserebia in feite niet voor, op nog geen handvol waarnemingen van zwervers na. De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Eifel en de Ardennen waar de soort lokaal algemeen is. Ook in de Alpen komt de soort veel voor, het meeste op (vochtige) graslanden en bij ruigtes.

Waardplant: Verschillende grassoorten.

Vliegtijd: Vanaf half mei tot ongeveer half juli.

Voorjaarserebia (Erebia medusa)