> > > Rotsvlinder

Rotsvlinder (Lasiommata maera)

Uiterlijk: De rotsvlinder is van de onderzijde niet te onderscheiden van de argusvlinder. Aan bovenzijde van de vleugels is de soort hoofdzakelijk bruin en mist de oranje tekening van de argusvlinder.

Voorkomen: De rotsvlinder is een soort die in Europa wijd verbreid is. In Nederland komt hij helaas niet voor, maar in Oostenrijk kom je ze op verschillende plekken tegen. De soort heeft een voorkeur voor rotsen om zich op te kunnen warmen, maar is ook te vinden in ruig, bloemrijk grasland langs bosranden.

Waardplant: Verschillende grassoorten zoals straatgras en veldbeemdgras.

Vliegtijd: Juni tot augustus.

Rotsvlinder (Lasiommata maera)