> > > Witbandzandoog

Witbandzandoog (Brintesia circe)

Uiterlijk: Opvallende grote, zwart-witte vlinder met een duidelijk herkenbare tekening.

Voorkomen: Vrij algemene soort van Zuid- en Centraal-Europa. De soort kan in vrijwel alle soorten biotoop worden gevonden, van landbouwgrond tot droog grasland.

Waardplant: Diverse grassoorten, waaronder raaigras en dravik.

Vliegtijd: Juni tot september.

Witbandzandoog (Brintesia circe)