> > > Veenhooibeestje

Veenhooibeestje (Coenonympha tullia)

Uiterlijk: Vrij groot hooibeestje met op de ondervleugel een serie ogen waarlangs een witte vlek loopt.

Voorkomen: Het veenhooibeestje is een erg zeldzame standvlinder die alleen nog op een paar plekken in Noord Nederland vliegt. Ze vliegen nog wel met grote aantallen in voedselarme plaatsen in veengebieden. De soort heeft het eenarig wollegras als waardplant en foerageert op dopheide.

Waardplant: In het Fochteloërveen wordt eenarig wollegras gebruikt, maar buiten Nederland ook grassen zoals pijpenstrootje.

Vliegtijd: Je kunt het veenhooibeestje van halverwege mei tot eind juli bewonderen.

Veenhooibeestje (Coenonympha tullia)