Boserebia (Erebia ligea)

Uiterlijk: Donkere erebia met herkenbaar stippen patroon aan de bovenkant en een wittige vlek op de onderzijde.

Voorkomen: De boserebia is een soort van schaduwrijke, vochtige plekken in het bos. Logischerwijs moeten er ook de nodige nectarplanten aanwezig zijn. De soort komt zowel in noord als in zuid Europa voor.

Waardplant: Diverse grassoorten, waaronder smele, zwenkgras en kropaar.

Vliegtijd: Voornamelijk in juli.

Boserebia (Erebia ligea)