> > 2 nieuwe vlindersoorten

2 nieuwe vlindersoorten

Een poosje gelden mocht ik op 1 dag 2 nieuwe soorten dagvlinders fotograferen. Dat is toch wel uniek, zeker als het vlak bij huis gebeurt. In de omgeving van Deventer kwam ik zowel de kleine ijsvogelvlinder als de eikenpage tegen.

De kleine ijsvogelvlinder is relatief zeldzaam in Nederland en wordt voornamelijk in bossen gevonden. Ze foerageren daar vaak bij open plekken op de bramen. De eikenpage is iets minder zeldzaam, maar leeft voornamelijk in de bomen en wordt niet zo veel laag bij de grond aangetroffen. Een gelukje dus.

Kleine ijsvogelvlinder (Limenitis camilla) op braam
Kleine ijsvogelvlinder
Eikenpage (Favonius quercus)
Mannetje eikenpage