> > > Resedawitje

Resedawitje (Pontia daplidice)

Uiterlijk: Het resedawitje heeft een groen wit gevlekt patroon op de onderkant van de vleugel. Vooral het patroon langs de vleugelrand is kenmerkend. De soort is niet te onderscheiden van het oostelijk resedawitje, behalve dan op basis van de locatie. Ik heb deze vlinder gefotografeerd in Zuid-Frankrijk, en daar komt het oostelijk reseda witje niet voor.

Voorkomen: Het resedawitje kom je vooral op zanderige en stenige ondergrond tegen. De soort is dan ook in de ruigere gedeeltes in zuid Frankrijk algemeen in bijvoorbeeld wijngaarden, wegbermen en andere natuurlijke plekjes.

Waardplant: Het resedawitje doet zijn naam eer aan als het gaat om waardplanten. De rupsen leven op planten uit de resedafamilie, zoals wouw en wilde reseda.

Vliegtijd: Maart tot en met oktober.

Resedawitje (Pontia daplidice)