> > > Klein geaderd witje

Klein geaderd witje (Pieris napi)

Uiterlijk: Het klein geaderd witje lijkt vooral veel op zijn broertje die de geaderde tekening mist: het klein koolwitje. In vlucht is het onderscheid eigenlijk nauwelijks te zien, maar wanneer ze stil zitten zijn de groene aders erg duidelijk. Vooral de eerste generatie in mei heeft erg duidelijk getekende vleugels, bij de 2e en 3e generatie zijn de aders minder uitgesproken groen.

Voorkomen: Weid verbreide soort die je vooral tegen komt in vochtige, door bomen beschutte velden. Ze vliegen vaak op dezelfde locaties als het oranjetipje.

Waardplant: Look-zonder-look, pinksterbloem en andere kruisbloemigen.

Vliegtijd: April tot september in drie generaties.

Klein geaderd witje (Pieris napi) onder de rijp Klein geaderd witje (Pieris napi) Klein geaderd witje (Pieris napi)