> > > Boswitje

Boswitje (Leptidea sinapis)

Uiterlijk: Het boswitje is een klein, teer witje waarbij de vorm van het vleugels opvalt: ze zijn erg mooi afgerond. Het lijf verdwijnt in rust vaak tussen de vleugels.

Voorkomen: De soort komt voor op vochtige, warme graslanden bij bossen en struwelen. Op veel plekken in Europa is hij algemeen, maar in Nederland is de soort extreem zeldzaam en komt praktisch alleen op een paar locaties in zuid Limburg voor.

Waardplant: Rolklaver en andere vlinderbloemigen.

Vliegtijd: In twee generaties rond mei en juli, augustus.

Boswitje (Leptidea sinapis) op jong eikenblad Boswitje (Leptidea sinapis)