> > > Klein koolwitje

Klein koolwitje (Pieris rapae)

Uiterlijk: Meestal is het klein koolwitje een slag kleiner dan het groot koolwitje, maar doorslaggevend is minder zwart op de vleugeltop. Het klein koolwitje mist de aders van het klein geaderd witje op de onderkant van de vleugel.

Voorkomen: Weid verspreide soort die je eigenlijk overal wel tegenkomt, van beboste gebieden met open plekken tot tuinen.

Waardplant: Het klein koolwitje legt net als het groot koolwitje in de zomer graag de eitjes op koolsoorten. Ook andere kruisbloemigen die in het wild voorkomen worden gebruikt.

Vliegtijd: April tot september in drie generaties.

Klein koolwitje (Pieris rapae) op jacobskruiskruid Klein koolwitje (Pieris rapae) slapend op knoopkruid