> > > Groot dikkopje

Groot dikkopje (Ochlodes faunus)

Uiterlijk: De soort heeft lichtgele vlekjes op de ondervleugel, in tegenstelling tot het geelsprietdikkopje en het zwartsprietdikkopje. De kommavlinder heeft wel ook vlekjes op de ondervleugel, maar deze zijn bijna wit. Bovendien heeft de kommavlinder ook vlekjes vlakbij de vleugelbasis, die bij het groot dikkopje ontbreken.

Voorkomen: Het groot dikkopje is het meest algemene dikkopje in Nederland. Je ziet ze in juni en juli in veel verschillende habitats vliegen.

Waardplant: Diverse grassen zoals pijpenstrootje, zwenkgrassen en beemdgrassen.

Vliegtijd: Juni tot half augustus.

Groot dikkopje (Ochlodes faunus)