> > > Zwartspriet dikkopje

Zwartspriet dikkopje (Thymelicus lineola)

Uiterlijk: De soort is te verwarren met zijn minder voorkomende broertje, het geelsprietdikkopje. Het verschil is dat de antenne topjes ook van voren helemaal zwart zijn.

Voorkomen: Het zwartsprietdikkopje is een algemene dikkopjes soort die vooral in juli vliegt. De soort heeft verschillende grassen als waardplant en komt dus ook voornamelijk op ruige graslanden voor.

Waardplant: Verschillende grassen waaronder kropaar, kweek en timoteegras.

Vliegtijd: Juli tot half augustus.

Pasteltinten Zwartsprietdikkopje op echte kamille