> > > Witgezoomd spikkeldikkopje

Witgezoomd spikkeldikkopje (Pyrgus carthami)

Uiterlijk: Het witgezoomd spikkeldikkopje is het grootste en van de onderkant lichtst getekende spikkeldikkopje. De witte vlekken zijn groot en ook de 'bruine' grondkleur is erg licht in vergelijking met andere spikkeldikkopjes. Kenmerkend is dat er aan de onderkant van de achtervleugel langs de rand geen bruine tekening te zien is. De onderkant is dus verreweg het meest geschikt voor een sluitende determinatie. Van boven lijkt de soort vrij veel op het bretons spikkeldikkopje.

Voorkomen: Het witgezoomd spikkeldikkopje is een soort van droge graslanden, voornamelijk boven de 600 meter en wordt het meest gevonden op kalkgraslanden. Ze komen voor in zuid en midden Europa. Bij ons is het Moezeldal de dichtst bijzijnde locatie.

Waardplant: Verschillende soorten uit de ganzerik familie.

Vliegtijd: Half mei tot eind juni.

Witgezoomd spikkeldikkopje (Pyrgus carthami)