> > > Bruin dikkopje

Bruin dikkopje (Erynnis tages)

Uiterlijk: Het bruin dikkopje is een onopvallend bruin vlindertje dat je gemakkelijk zou kunnen aanzien voor een nachtvlindertje. Doordat zijn tekening zo egaal is is de soort goed te onderscheiden van bonter getekende dikkopjes zoals het kaasjeskruiddikkopje

Voorkomen: In Nederland is het bruin dikkopje extreem zeldzaam en komt alleen voor in het uiterste zuiden van Limburg. Iets verder is de soort in de Eifel een stukje algemener. De soort komt voor in open graslanden en is in de Eifel op kalkgraslanden te vinden.

Vliegtijd: Ze vliegen vroeg in het voorjaar en worden voornamelijk van begin mei tot half juni gevonden.

Waardplant: Gewone rolklaver.

Bruin dikkopje (Erynnis tages)